نشست تخصصی (حضوری)

تصفیه فاضلاب و بازچرخانی پساب )چالش‌ها و راهکارهای مرتبط در شهرسازی، صنعت و کشاورزی( 🔴نشست تخصصی (حضوری) ✅تصفیه فاضلاب و بازچرخانی پساب (چالش‌ها و راهکارهای مرتبط در شهرسازی، صنعت و کشاورزی) 👤سخنرانان: دکتر علویان صدر، مهندس بهنام وکیلی، دکتر سعید مردان و مهندس آرش نیک‌خواه 👤مدیر نشست: دکتر عباس اکبرزاده عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات …

نشست تخصصی (حضوری) ادامه مطلب >