جشنواره آب موسسه تحقیقات آب برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، این جشنواره به مناسب روز ملی و روز جهانی آب از ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۱ لغایت ۲ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.