سخنرانی «سدهای در حال بهره‌برداری ـ چالش‌ها و راهکارها»

سخنرانی علمی در سیزدهمین گنگره بین‌المللی مهندسی عمران ـ دانشگاه علم و صنعت ایران