نشست «بررسی مسائل مرتبط با شیرین‌سازی آب دریا برای مصارف شرب»

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی تولید و انتقال آب با فناوری نمک‌زدایی با موضوع “بررسی مسائل مرتبط با شیرین‌سازی آب دریا برای مصارف شرب” در روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری در محل موسسه تحقیقات آب برگزار شد.