بخش آب کشور به ۲ آزمایشگاه مهم و کاربردی مجهز شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، «محمدرضا کاویانپور» روز دوشنبه در مراسم افتتاح این دو آزمایشگاه گفت: مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو ۲ پژوهشکده مهم منابع آب و هیدرولیک با ۳ مرکز فعال در بخش تحقیقات و پژوهش‌های آبی دارد.