کاهش تراز آب دریای خزر در سال‌های آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، محمدرضا کاویانپور روز دوشنبه در افتتاحیه مدرسه زمستانی آب و محیط‌زیست افزود: تغییر اقلیم سبب افزایش سطح نوسانات آب دریای خزر شده است.