بازدید مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و نوآوری وزارت نیرو از موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در این بازدید مرتضی شعبان‌زاده و تیم همراه، از آزمایشگاه‌های شیمی، آب و فاضلاب، پایلوت، کالیبراسیون و مجموعه مدل‌های هیدرولیکی موسسه تحقیقات آب بازدید کرد.