کارگاه آموزشی منطقه‌ای “تغییر اقلیم (اثرات و سازگاری)”

مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش
یونسکو) با همکاری موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی منطقه‌ای “تغییر اقلیم (اثرات و سازگاری)” در تاریخ‌های ۲۶ و ۲۷ مهرماه سال جاری می‌نماید.