نشست بررسی چالش‌ها و راهکارهای محیط زیستی نمک‌زدایی آب دریا و انتقال به مناطق مرکزی ایران

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در این نشست که در روز چهارشنبه دهم آبان ماه سال جاری برگزار شد، صاحب‌نظران محیط‌زیست و محیط‌زیست دریایی از دانشگاه تهران، دانشگاه پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه اصفهان، سازمان حفاظت محیط‌زیست، پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و علوم جوی و نمایندگان کارفرمای پروژه از شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران حضور داشتند.