پیش‌بینی تداوم روند افزایشی تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در کل کشور دارای تغییرات محسوسی نیست و نسبت به هفته گذشته به‌صورت پراکنده در بیشتر مناطق کشور (به‌خصوص جنوب شرق) افزایشی خواهد بود.