پیام رئیس موسسه تحقیقات آب به‌مناسبت چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران

حماسه حضور مردم قدرشناس، با بصیرت و همیشه در صحنه ایران بار دیگر تصویری ماندگار در قاب مردم‌سالاری دینی ترسیم کرد.