تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز طی دو هفته آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در سواحل دریای خزر و جنوب غربی کشور به‌صورت پراکنده کاهشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته در مناطق جنوب غربی و جنوب شرقی به‌صورت پراکنده همراه با کاهش مورد انتظار است.