گزارش تصویری بازدید وزیر منابع آب و انرژی کشور تاجیکستان از موسسه تحقیقات آب در حاشیه برگزاری اجلاس سیزدهم شورای حکام آب تهران