آذرماه بارش‌ها عادی و بهمن در برخی مناطق کمتر از عادی خواهد بود