میزگرد تخصصی “پساب‌ها سلامت، محیط‌زیست و پایداری” برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، رویداد ملی “سلامت، محیط‌زیست و پایداری” با همکاری دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین با حمایت همه‌جانبه کرسی جهانی سلامت و آموزش و بهداشت یونسکو (پاریس)، طی سه روز از یازدهم تا سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد.