پوشش سطحی یخچال‌های طبیعی کشور ۵۰ درصد کاهش ‌یافته است

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، «محمدرضا کاویانپور» روز دوشنبه در نشست خبری که در موسسه تحقیقات آب برگزار شد گفت: کاهش این میزان از پوشش سطحی یخچال‌های کشور سبب شده آورد رودخانه‌ها کاهش یابد و برخی رودخانه‌ها نیز خشک شوند.