سامانه پایش و هشدار سیل؛ ابزاری موثر برای مدیریت سیلاب در کشور است

موسسه تحقیقات آب اعلام کرد: سامانه کشوری پایش و پیش‌بینی سیلاب پشتیبان سدها، ابزاری توانمند در ارتقای مدیریت ریسک سیلاب در کشور است.