نشست هم‌اندیشی مدیران موسسه تحقیقات آب با گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق پژوهشگاه نیرو