گزارش تصویری/حضور موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در نمایشگاه روایت خدمت در هفته دولت ـ شهریورماه ۱۴۰۲

حضور موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در نمایشگاه روایت خدمت ـ هفته دولت شهریورماه ۱۴۰۲