وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅طراحی شبکه‌های پایش کمی و کیفی آبخوان به روش هیدروژئولوژی و تفکیک مکانی 👤سخنران: دکتر سعیده سامانی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆زمان برگزاری: روز دوشنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14001020 علاقمندان جهت دریافت گواهینامه حضور در …

وبینار علمی ادامه مطلب >