موسسه تحقیقات آب

پایش

یادداشت؛ پایش وضعیت موجود و توسعه آتی واحدهای نمک‌زدایی در خلیج‌فارس و دریای عمان

دکتر هادی مشکاتی، مدیر گروه محیط زیست پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی در موسسه تحقیقات آب انجام پروژه “ارزیابی وضعیت موجود و توسعه آتی واحدهای نمک‌زدایی در خلیج‌فارس و دریای عمان” با هدف شناخت وضعیت موجود و آتی آب‌شیرین‌کن‌های منطقه موردمطالعه و همچنین بررسی تأثیر واحدهای نمک‌زدایی بر کیفیت آب و محیط‌زیست خلیج‌فارس و …

یادداشت؛ پایش وضعیت موجود و توسعه آتی واحدهای نمک‌زدایی در خلیج‌فارس و دریای عمان ادامه مطلب >

اسکرول به بالا