موسسه تحقیقات آب

پتانسیل تبخیر در کشور، موسسه تحقیقات آب، حوضه های آبریز کشور، #پژوهش_آب_ایران_پایدار،وضعیت پتانسیل تبخیر،

وضعیت تبخیر آب در حوضه‌های آبریز چگونه است؟

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در سواحل دریای خزر افزایشی و در سایر مناطق کشور به‌صورت پراکنده همراه با کاهش پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته نیز دارای الگویی تقریباً مشابه خواهد بود.

وضعیت تبخیر آب در حوضه‌های آبریز چگونه است

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر به‌جز برای مناطق واقع در جنوب شرق کشور، به‌صورت پراکنده در برخی از مناطق کشور (به‌خصوص سواحل دریای خزر) افزایشی و نسبت به هفته گذشته برای مناطق شمالی کشور افزایشی و در سایر مناطق (به‌خصوص جنوب شرق کشور) به‌صورت پراکنده کاهشی خواهد بود. وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر به‌صورت پراکنده برای برخی از مناطق کشور همراه با افزایش خواهد بود.

تبخیر آب در حوضه‌های آبریز هفته آینده افزایش می‌یابد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر به‌صورت پراکنده در برخی از مناطق کشور افزایشی و نسبت به هفته گذشته برای مناطق واقع در نواحی جنوبی تا مرکز کشور افزایشی خواهد بود.

اسکرول به بالا