جشنواره پژوهش و فناوری ۱۴۰۰ موسسه تحقیقات آب

جشنواره پژوهش و فناوری ۱۴۰۰ موسسه تحقیقات آب آیین بزرگداشت پژوهش و فناوری در موسسه تحقیقات آب بزرگداشت پژوهشگر برتر و پروژه‌های پژوهشی برتر موسسه تحقیقات آب روز دوشنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح سالن اجتماعات موسسه تحقیقات آب