پیام تسلیت رئیس موسسه تحقیقات آب در پی شهادت رئیس جمهور و همراهان ایشان

شهادت انتهای مسیر نیست. شهادت گذرگاهی‌ست، برای آنان که وجود خویش را در مسیر ارزش‌های الهی مصروف می‌دارند و می‌کوشند تا در پیچ‌وخم‌های دنیا تنها رضای الهی و خدمت به خلق خدا را سرلوحه امور خود قرار می‌دهند.