پیام نوروزی ریاست موسسه تحقیقات آب به همکاران مجموعه

تسبیح ذرات عالم در آستانه حلول بهار طبیعت دلنشین‌تر می‌شود، خاصه آنگاه که روزهای پایانی شعبان‌المعظم باشد و در انتظار حلول ضیافت‌الله و رمضان الکریم.