پیام نوروزی رئیس موسسه تحقیقات آب

پیام نوروزی رئیس موسسه تحقیقات آب به همکاران یا مُقلّبَ القلوبِ و الأبصار، یا مُدبِّرَ اللیلِ و النَّهار یا مُحوِّلَ الحَولِ و الأحوال، حوِّل حالَنا إلى أحسنِ الحال قرار گرفتن در برابر این همه شکوه نورانی و زیبایی ربانی، چقدر دل‌نشین است. طبیعت دامن سبز خود را گسترده است تا جلال و جمال الهی را …

پیام نوروزی رئیس موسسه تحقیقات آب ادامه مطلب >