موسسه تحقیقات آب

پیش بینی بارش، موسسه تحقیقات آب، پژوهش، آب، ایران، پایدار،

حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان کم باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری (۲۲ تا ۲۸ اردیبهشت) وقوع بارش‌ها در شمال غرب، شمال و شمال شرق کشور پیش‌بینی می‌شود. در این مناطق کشور مقادیر تجمعی بارش ۷۵-۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

حوضه‌ تالش، مرداب انزلی پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری (۱۶ تا ۲۱ اردیبهشت) وقوع بارش‌ها در غرب، شمال غرب، شمال و شمال شرق کشور پیش‌بینی می‌شود. در این مناطق کشور مقادیر تجمعی بارش ۱۰۰-۷۵ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

حوضه‌‌ی مند، کاریان و خنج پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور در این هفته

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری (۹ تا ۱۴ اردیبهشت) وقوع بارش‌ها در غرب، جنوب غرب و بخش‌هایی از مرکز و شرق کشور پیش‌بینی می‌شود. در این مناطق، مقادیر تجمعی بارش ۷۵-۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

حوضه آبریز قره قوم کم باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور در هفته جاری

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری (۲ الی ۷ اردیبهشت) وقوع بارش‌ها در بیشتر مناطق به‌ویژه مرکز و شمال کشور پیش‌بینی می‌شود، در این مناطق، مقادیر تجمعی بارش ۷۵-۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان پرباران‌ترین حوضه‌های‌ ‌کشور در هفته جاری

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری (۲۶ الی ۳۱ فروردین) وقوع بارش‌ها در بیشتر مناطق نیمه جنوبی کشور پیش‌بینی می‌شود در این مناطق، مقادیر تجمعی بارش ۱۵۰-۱۰۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

استان‌های شمالی، غربی و جنوب غربی، پر بارش‌ترین استان‌های کشور در هفته جاری

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری (۱۸ تا ۲۴ فروردین) وقوع بارش‌ها در بیشتر مناطق نیمه شمالی، غرب و جنوب غربی کشور پیش‌بینی می‌شود. در این مناطق کشور، مقادیر تجمعی بارش ۵۰ تا ۷۵ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

حوضه‌ کارون بزرگ و قره قوم پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور در هفته جاری

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری (۱۹ الی ۲۵ اسفند) وقوع بارش‌ها به‌طور پراکنده برای بیشتر نقاط کشور به‌جز جنوب، جنوب شرق و مرکز کشور پیش‌بینی می‌شود. در این مناطق، مقادیر تجمعی بارش ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان پرباران‌ترین حوضه کشور در هفته جاری

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری (۱۲ تا ۱۸ اسفند) وقوع بارش‌ها به‌طور پراکنده برای بیشتر نقاط کشور به‌جز شمال شرق پیش‌بینی می‌شود. در این مناطق مقادیر تجمعی بارش تا ۲۵ الی ۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و آذربایجان شرقی پر بارش‌ترین استان‌ها در هفته جاری

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در حاشیه دریای خزر و برخی مناطق غرب و شمال غربی کشور مورد انتظار است. در این مناطق کشور، مقادیر تجمعی بارش تا ۵۰ الی ۷۵ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

حوضه مرزی شرق کم باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در مناطق شمال، شمال غربی، غرب و جنوب غربی کشور مورد انتظار است. در این مناطق کشور، مقادیر تجمعی بارش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

اسکرول به بالا