موسسه تحقیقات آب

پیش بینی بارش، موسسه تحقیقات آب، پژوهش، آب، ایران، پایدار،

وضعیت بارشی نامطلوب حوضه‌های آبریز در این هفته و هفته آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش به‌طور عمده در شمال غرب کشور پیش‌بینی می‌شود. همچنین با توجه به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته آینده، وقوع بارش‌ها در مناطق شمال، غرب و شمال غربی کشور مورد اﻧﺘﻈﺎر است.

اسکرول به بالا