موسسه تحقیقات آب

پیش بینی بارش

۱۴۹ میلی‌متر بیشترین بارش پیش‌بینی‌شده برای این هفته و هفته آینده

بیشترین میزان بارش پیش‌بینی‌شده این هفته در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان با بیشینه ۱۴۹ میلی‌متری رخ خواهد داد که بالاترین میزان تا هفته منتهی به ۲۲ بهمن‌ماه خواهد بود.

پایان بارش‌های ۲۰۰ میلی‌متری/حداکثر بارش هفته آینده ۷۶.۸ میلی‌متر است

وضعیت بارش‌های کشور در این هفته و هفته منتهی به ۱۵ بهمن به‌گونه‌ای است که از شدت بارش‌ها کاسته شده و طی این مدت بارش ۲۰۰ میلی‌متری نخواهیم داشت و بالاترین میزان بارشی که در هفته منتهی به پانزدهم بهمن رخ خواهد داد ۷۶.۸ میلی‌متر در حوضه آبریز دریای عمان و خلیج‌فارس خواهد بود.

اسکرول به بالا