افزایش دمای هوا در برخی حوضه‌های آبریز از هفته آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، وضعیت دما نسبت به متوسط ۵ سال اخیر برای مناطق جنوبی کشور کاهشی و در شمال غرب، غرب تا مرکز کشور افزایشی است و نسبت به هفته گذشته برای مناطق مرکزی تا شرق کشور کاهشی و در سایر مناطق همراه با افزایش خواهد بود.