روند تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کاهشی شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در هفته جاری، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر و نسبت به هفته گذشته به‌صورت پراکنده در سطح کشور (به‌خصوص نوار شمالی کشور) کاهشی خواهد بود.