موسسه تحقیقات آب

پیش بینی روند تبخیر، موسسه تحقیقات آب، حوضه های آبریز کشور، #پژوهش_آب_ایران_پایدار، پتانسیل تبخیر،

افزایش تبخیر در عمده حوضه‌های آبریز کشور طی هفته آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق شمالی کشور به صوت پراکنده افزایشی و در مناطق جنوبی به صورت پراکنده و محدوده کاهشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته در مناطق جنوب غربی کشور کاهشی و در مناطق شمالی و شرقی کشور افزایشی خواهد بود.

روند تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کاهشی شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در هفته جاری، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر و نسبت به هفته گذشته به‌صورت پراکنده در سطح کشور (به‌خصوص نوار شمالی کشور) کاهشی خواهد بود.

اسکرول به بالا