وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅ مهندسی آب در عصر ساسانی 👤سخنران: محمد ملکی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری 📆روز دوشنبه: هشتم شهریورماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14000608 @WaterResearchInstitute💧🇮🇷💧 #پژوهش_آب_ایران_پایدار🇮🇷 🌐