وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅کاربرد تکنولوژی ZLD در مدیریت پساب سیستم‌های نمک‌زدایی 👤سخنران: دکتر عباس اکبرزاده مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆روز دوشنبه: هجدهم مردادماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14000518 @WaterResearchInstitute💧🇮🇷💧 #پژوهش_آب_ایران_پایدار 🌐