برگزاری کارگاه آموزشی منطقه‌ای «پیاده‌سازی مدیریت جامع سیل (IFM) درس آموخته‌ها و چالش‌ها»

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، این کارگاه به همت مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری و به میزبانی جامعه مهندسان مشاور ایران به مدت دو روز در سالن جلسات جامعه مهندسان مشاور به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد.