موسسه تحقیقات آب

کاهش تبخیر، موسسه تحقیقات آب، پتانسیل تبخیر، پژوهش، آب، ایران، پایدار،

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای این هفته، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در کشور تغییرات محسوسی نخواهد داشت و نسبت به هفته گذشته در سواحل دریای خزر کاهشی خواهد بود.

کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای این هفته، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق ساحلی دریای خزر و جنوب شرق کشور کاهش و در برخی نقاط به‌صورت پراکنده افزایش را نشان می‌دهد و نسبت به هفته گذشته به‌صورت پراکنده در بیشتر مناطق کشور کاهشی خواهد بود.

اسکرول به بالا