موسسه تحقیقات آب

کاهش میزان تبخیر، حوضه های آبریز، موسسه تحقیقات آب، افزایش تبخیر، #پژوهش_آب_ایران_پایدار،

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر به‌طور عمده در مناطق شمال غربی کشور افزایش را نشان می‌دهد و نسبت به هفته گذشته در بیشتر مناطق کشور کاهشی خواهد بود.
وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر تغییرات چندانی نخواهد داشت.

کاهش میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز در هفته آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در هفته جاری، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر به‌صورت پراکنده در عمده مناطق کشور افزایشی و تنها در بخش‌های از جنوب غرب و جنوب شرق کشور کاهشی و نسبت به هفته گذشته به‌صورت پراکنده در بیشتر مناطق کشور کاهشی خواهد بود.

اسکرول به بالا