آغاز بکار سامانه پیش‌بینی و پایش سیلاب برای مدیریت مخازن سدها

سامانه پیش‌بینی و پایش سیلاب برای مدیریت مخازن سدها آغاز بکار کرد.