کتاب «مدیریت شورابه‌های ناشی از واحدهای نمک‌زدایی» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، این کتاب در سال ۲۰۲۱ توسط ناشر بین‌المللی «الزویر» انتشار یافت و در آذرماه سال جاری با کوشش دکتر عباس اکبرزاده، دکتر فرزاد هاشم زاده و دکتر مریم زارع رشکوئیه به‌صورت تخصصی در ۳۳۴ صفحه به فارسی برگردانده و ترجمه شد.