یادداشت؛ تغییر اقلیم و نوسانات دریای خزر

دکتر معصومه بنی‌هاشمی، مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر موسسه تحقیقات آب