گزارش تصویری/بازدید اعضای کارگروه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی آب و انرژی وزارت نیرو از موسسه تحقیقات آب