گزارش تصویری

برگزاری کمیته انسجام‌بخشی امور بانوان صنعت آب و برق با حضور مشاور امور زنان و خانواده وزارت نیرو در موسسه تحقیقات آب