وقوع بارش در حوضه‌های آبریز کشور برای این هفته و هفته آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها عمدتاً در نواحی شمالی کشور و به‌صورت پراکنده در سایر مناطق کشور پیش‌بینی می‌شود.