یادداشت رئیس موسسه تحقیقات آب به‌مناسبت هفته کتاب

کتاب‌ها درهای ناگشوده‌ای هستند به دنیای دانش و فرهنگ، این درها تنها به روی مشتاقانی باز می‌شوند که شوق حضور در دنیای وسیع علم و فرهنگ و دانش را دارند. کسانی که می‌خوانند تا بیاموزند، می‌آموزند تا عمل کنند و با تحقق دانسته‌هایشان دنیایی آرمانی را رقم بزنند. آینده از آن کسانی است که داشته‌های …

یادداشت رئیس موسسه تحقیقات آب به‌مناسبت هفته کتاب ادامه مطلب >