وبینار علمی

سخنرانی علمی با موضوع: اهمیت صحت‌سنجی یا کالیبراسیون تجهیزات پایش منابع آب در مطالعات پایه سخنران: مهندس یونس ظهرابی سرپرست امور آزمایشگاه‌های موسسه تحقیقات آب روز دوشنبه بیست‌وهفتم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ ـ ساعت ۱۰ برگزاری در بستر نرم‌افزار  Adobe Connect لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p13991127