انعقاد قرارداد پژوهشی موسسه تحقیقات آب با دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو