پیش‌بینی تداوم خشک‌سالی در پاییز امسال با بارش‌های کمتر از حد طبیعی

وضعیت بارش پاییز ۱۴۰۰ در اکثر مناطق کشور توسط عمده مدل‌های جهانی کمتر از مقادیر متوسط بلندمدت پیش‌بینی شده که این کاهش برای نیمه غربی کشور بیشتر چشمگیر است.​