وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅مدل ترکیبی ناایستای پدیده‌های حدی آب و هوایی تحت تغییراقلیم: اثرات عدم قطعیت‌ها و پیامدها Nonstationary Compound Weather Extremes in a Changing Climate: Consequences, Uncertainties and Implications for Resilience✅ 👤سخنران: دکتر محمدرضا نجفی عضو هیأت‌علمی دانشگاه وسترن کانادا 📆روز دوشنبه: اول شهریورماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect …

وبینار علمی ادامه مطلب >