موسسه تحقیقات آب

روز: شهریور ۶, ۱۴۰۱

بخش آب ایران صاحب رصدخانه خواهد شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، ارتباط ارگانیکی آب با همه ابعاد مختلف زندگی مردم، ایجاب می‌کند، اطلاعات کافی، صحیح، دقیق و به‌روزی از وضعیت آب کشور در مناطق مختلف در اختیار تصمیم‌گیران وجود داشته باشد تا با اتکا به این داده‌ها و اطلاعات، تحلیل‌های صحیح از وضعیت شرایط آبی و ظرفیت‌های قابل توسعه آن صورت پذیرد.

اسکرول به بالا