موسسه تحقیقات آب

روز: شهریور ۳۰, ۱۴۰۱

“اهمیت بین‌المللی همکاری کشورها در بهبود کیفیت و تأمین آب”

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، این سخنرانی در رویداد بین‌المللی “مشارکت راهبردی، تقویت توسعه تحقیقات آب و نوآوری” توسط مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب ارائه شد و طی آن به راهبرد مشارکت کشورها در تقویت تحقیقات آب و اثرات آن بر توسعه و بهبود جوامع در حوضه‌های آب مشترک پرداخته شد.

وضعیت تبخیر آب در حوضه‌های آبریز چگونه است؟

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در سواحل دریای خزر افزایشی و در سایر مناطق کشور به‌صورت پراکنده همراه با کاهش پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته نیز دارای الگویی تقریباً مشابه خواهد بود.

هفته پایانی سال آبی جاری حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان پربارش/هفته نخست سال آبی جدید حوضه دریای خزر پربارش

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، هفته جاری، وقوع بارش‌ها در برخی از مناطق شمالی و جنوبی کشور (به‌ویژه استان کرمان و هرمزگان) پیش‌بینی می‌شود.

اسکرول به بالا