مصاحبه دکتر عباس اکبرزاده مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب با خبرگزاری ایرنا

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازچرخانی و استفاده مجدد آب، مجموعه فرآیندهایی است که آب را از منابع مختلف بازیابی کرده، تصفیه و آماده استفاده مجدد می‌کند.