موسسه تحقیقات آب

توسعه سامانه خودکار پایش اراضی استان البرز

برگزاری جلسه هم‌اندیشی موسسه تحقیقات آب با شرکت آب منطقه‌ای استان البرز

جلسه هم‌اندیشی موسسه تحقیقات آب با شرکت آب منطقه‌ای استان البرز با موضوع استفاده از فناوری سنجش از دور در حفاظت از منابع آب و منابع طبیعی، به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای استان البرز برگزار شد.

اسکرول به بالا